ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากสมาคมฯ เรื่อง กำหนดการวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 100) 01 มี.ค. 66
ระเบียบการแข่งขันและใบสมัคร (อ่าน 765) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนดีเด่น “เด็กดีศรีเอกชน” และเนื่องในงาน ๑๐๒ ปีการศึกษาเอกชน ทางเลือกที่ดีกว่า วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (อ่าน 1930) 25 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อครูและบุคลากร ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล (อ่าน 1680) 25 ก.พ. 63
กำหนดการ วันการศึกษาเอกชน ๑๐๒ ปี จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 935) 24 ก.พ. 63
ประกาศผลการแข่งขันคณิตคิดเร็วBrain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 (อ่าน 2377) 24 ก.พ. 63
กำหนดการ (ล่าสุด) (18 กุมภาพันธ์ 2563) การลงทะเบียน+รร.+ประเภท+ลำดับ+ที่นั่ง+เวลาแข่งขัน (อ่าน 2524) 18 ก.พ. 63
ติดต่อเพื่อรับเสื้อหน้างาน (จุดลงทะเบียน) แข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 602) 17 ก.พ. 63
เลื่อนการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ***จากเดิมในเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เป็น วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 63 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 (อ่าน 510) 12 ก.พ. 63
ตัวอย่างข้อสอบในการแข่งขัน Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 2514) 19 ม.ค. 63
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคัดเลือกครู และบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน ใน ๗๗ จังหวัด โครงการ “ รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ” โดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อ่าน 859) 19 ธ.ค. 62
แผนผังที่ตั้งภายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และสถานที่ในการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ (อ่าน 1842) 03 ธ.ค. 62
ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการฯ ระดับจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 3679) 02 ธ.ค. 62
ระเบียบการแข่งขันและใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (อ่าน 1326) 11 พ.ย. 62
ประกาศกำหนดการและ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ คณิตฯ Highscope และ EIS (อ่าน 1727) 01 ต.ค. 62
ประกาศกำหนดการ และรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ หลักสูตร ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. (อ่าน 850) 01 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ หลักสูตร Online & Coding with unplug มัธยมศึกษา (อ่าน 508) 29 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ และกำหนดการดำเนินงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (อ่าน 1539) 25 ก.ย. 62
โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนเรื่องการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาค 13 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (อ่าน 1717) 17 ก.ย. 62
สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมมีโครงการคัดเลือกเด็กดีศรีเอกชน (อ่าน 2139) 07 ก.ย. 62
เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ (อ่าน 482) 02 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private Teacher Award) ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดนครราชสีมา โดย สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (อ่าน 3443) 02 ก.พ. 62
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 3382) 01 ก.พ. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง #แผนผังที่ตั้งภายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา #และสถานที่ในการจัดการแข่งขันรายการต่าง ๆ (อ่าน 2089) 11 ธ.ค. 61
สมัครกีฬาอนุบาลเอกชนโคราชเกมส์ (อ่าน 762) 16 ก.ย. 61
สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ รายละเอียดและเกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขัน “กีฬาอนุบาลเด็กเอกชน โคราช” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2614) 11 ส.ค. 61
สมัครเข้าร่วม “การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีโรงเรียนเอกชน” ประจำปี 2561 (อ่าน 781) 27 มิ.ย. 61
ขอเรียนเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วม ในการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 (อ่าน 1153) 15 ก.พ. 61
ประกาศ รายชื่อผู้รับรางวัลในโครงการ “ รางวัลครูดีเด่น ” สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 1795) 02 ก.พ. 61
(อ่าน 503) 02 ก.พ. 61